Akademi Mülkiye II. Dönem Başvuruları Başladı

Başvuru Şartları

1.    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi başta olmak üzere, Ankara’da bulunan Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,

2.    Aynı alanlarda lisansüstü eğitim alan öğrenci veya yeni mezun olmak,

3.    Program konularına ilgi duymak, sebat ve gayret göstermek,

4.    Akademik anlamda başarı göstermek, 

5.    Programa devam konusunda, 13 dersten en az 10’una ve kurum ziyaretlerine katılımı taahhüt etmek.

Başvuru Tarihleri

Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2023

Mülakat Tarihleri: 21-22 Ekim 2023

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 27 Ekim 2023

Dönem Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2023

Dönem Bitiş Tarihi: 23 Mayıs 2024

Önemli Bilgiler

– Programımızın ikinci dönemi, 2023-2024 akademik yılının güz ve bahar dönemlerinin bütününü içerecek şekilde gerçekleştirilecektir.

– Program yüz yüze gerçekleştirilecektir.

– Dönem sonunda devam esasına uyan katılımcılara sertifika verilecektir.

– Kontenjan sınırlıdır!

AKADEMİ MÜLKİYE NEDİR?

Siyasal Bilgiler Mezunları Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Vakfı, kısa adıyla Siyasallılar Vakfı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ile mezunlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek amacıyla 1991 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bu program, Siyasallılar Vakfınca halihazırda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi başta olmak üzere, Ankara’da bulunan Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile aynı alanlarda lisansüstü eğitim alan öğrencilerden veya yeni mezun olanlardan; Bürokrasi, akademi ve diğer alanlarda tecrübe, teori ve uygulamaya dair bilgi birikimi kazanmak isteyenlere;

 

  • Temel teorik (tarih, kavram, teoriler vb.) ve uygulamaya dair bilgilerin verilmesi ile farkındalığın oluşturulması,
  • Güncel gelişmeler ve kavramlar çerçevesinde yeni arayışların tartışılması,
  • Devlet aklı ve devlet adamlığı kavramları ile kadim devlet geleneğimiz de göz önünde bulundurularak 21. yüzyılda ülkemizin ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirecek bakış açısının temel özelliklerinin anlatılması,
  • Geçmişte veya bugün devlet vazifesi ifa etmiş/etmekte olan, akademisyen, mütefekkir ve entelektüel şahsiyetlerin incelenmesi,
  • Katılımcıların yabancı dile olan ilgisinin artırılması,
  • Kişisel gelişim ve kariyer planlaması konusunda kurum ziyaretleri marifetiyle bizzat çeşitli kurum ve kuruluşların görevlerinin yerinde ifasının müşahede edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 
 
II. Dönem Program İçeriği

SV Talks on Economics
 
Etkinlik, bir akademisyen yürütücülüğünde, çeşitli konukların davetiyle de desteklenerek, ekonomi alanında seçilmiş konuların tartışılmasını içermektedir. Etkinlik, İngilizce yürütülecektir. Katılımcı, ilgili konularda bilgi sahibi olacak ve ekonomiye ilişkin farklı bakış açıları kazanacaktır. Ek olarak, İngilizce dil becerilerini de arttıracaktır. Etkinliğin ilk dersi yüz yüze, sonraki dersleri ise çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinliğin ilk dersi 1 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Diğer dersler programın yürütücüsü tarafından dönem içerisinde en az dört ders olacak şekilde planlanmaktadır. Katılımcıların talebine göre ders sayısı arttırılabilir. Derslere katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yoklama alınmayacaktır. Açık ders yöntemiyle yürütülecektir.
 
Düşünce Laboratuvarı
 
Etkinlik, katılımcıların ilgisini çekebilecek aktüel, tarihi ve felsefi konular çerçevesinde ilgili alanlardan konuklarla tartışma ortamında gerçekleşecektir. Katılımcıların genel kültürünü ve iştiraklerini artıracak nitelikte konular işlenecektir. Etkinliğin ilk kısmında seçilen konuda mahir bir konuk tarafından altyapı oluşturulacaktır. Etkinliğin ikinci kısmında ise moderatör ve konuk eşliğinde katılımcılardan ilgili konuyu münazara etmeleri beklenmektedir. Katılımcıların, seçilmiş konularda fikir teatisi yapmaları ve düşünme becerilerini arttırmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra katılımcıların topluluk önünde konuşma ve kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Etkinlik perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arasında dönem içerisinde beş defa gerçekleştirilecektir.
 
Kitap/Makale Tahlilleri
 
Etkinlik, siyasal, iktisadi ve idari bilimler alanında öne çıkan eserler ile medeniyetimizin köklü mirasında önemli bir yere sahip mümtaz şahsiyetlerin eserlerinden seçilen kitap veya makalelerin incelenmesini kapsamaktadır.  Üniversite müfredatları dışında tutulan fakat katılımcıların bilgi birikimlerini artıracak nitelikte farkındalıklarının gelişimine katkı sunacak eserler seçilmeye gayret gösterilecektir. Etkinlikte katılımcılar, bir moderatör eşliğinde tartışma ortamında esere ilişkin izlenimlerini aktaracaktır. Eserler katılımcıların talepleri dikkate alınarak moderatörün seçimine göre belirlenecektir. Katılımcılardan seçilen eserleri etkinlik öncesinde okuması beklenmektedir. Etkinlik, perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arasında dönem içerisinde dört defa gerçekleştirilecektir. İmkân dahilinde Siyasallılar Vakfı tarafından organize edilecek okur-yazar buluşmaları ile etkinlik desteklenecektir.
 
Film Okumaları
 
Etkinlikte, siyasal, iktisadi ve idari bilimlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak ve katılımcıların sanatsal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Etkinlikte katılımcılar, sinemaya vâkıf bir moderatör eşliğinde tartışma ortamında filme dair izlenimlerini aktaracaktır. Filmler katılımcıların talepleri dikkate alınarak moderatörün seçimine göre belirlenecektir. Katılımcılardan seçilen filmleri etkinlik öncesinde izlemesi beklenmektedir. Etkinlik, perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arasında, dönem içerisinde dört defa gerçekleştirilecektir.
 
Kurum Ziyaretleri
 
Kurum ziyaretlerinde, etkinliklerde kazanılan bilgi ve becerilerin yanı sıra pratik kazanımların artması gayretiyle katılımcılar bizzat kurum ve kuruluşlardaki görevlerin yerinde ifasına müşahede edecektir. Belirli bir takvim dahilinde imkanlar ölçüsünde çeşitli kamu kurumlarının yanında önde gelen sivil toplum örgütleri veya özel kuruluşlar ziyaret edilecektir. Ziyaret edilecek kurum ve kuruluşlar katılımcıların taleplerine göre belirlenecektir.