Akademi Mülkiye Nedir?

Siyasal Bilgiler Mezunları Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Vakfı, kısa adıyla Siyasallılar Vakfı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ile mezunlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek amacıyla 1991 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bu program, Siyasallılar Vakfı’nca halihazırda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi başta olmak üzere, Ankara’da bulunan Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim gören 3. ve 4.sınıf öğrencileri ile aynı alanlarda lisansüstü eğitim alan öğrencilerden veya yeni mezun olanlardan; Bürokrasi, akademi ve diğer alanlarda tecrübe, teori ve uygulamaya dair bilgi birikimi kazanmak isteyenlere;

– Temel teorik (tarih, kavram, teoriler v.b.) ve uygulamaya dair bilgilerin verilmesi ve tecrübelerin aktarılması,

– Yapay zekâ, yeni medya, kamu diplomasisi, insan hakları gibi gelişmeler ve kavramlar çerçevesinde yeni arayışların tartışılması,

– Devlet aklı ve devlet adamlığı kavramları ile kadim devlet geleneğimiz de göz önünde bulundurularak 21. yüzyılda ülkemizin ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirecek bakış açısının temel özelliklerinin anlatılması,

– Geçmişte veya bugün devlet vazifesi ifa etmiş/etmekte olan, akademisyen, mütefekkir ve entelektüel mümtaz şahsiyetlerin tanıtılması,

– Kişisel gelişim ve kariyer planlaması konusunda bilgi ve tecrübe kazandırılması ve rehberlik verilmesi,

– Kurum gezileri ile bizzat çeşitli kurum ve kuruluşların görevlerinin yerinde ifasının müşahede edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Programımızın ilk dönemi, 2022-2023 öğretim yılının güz döneminde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar en fazla iki atölyeye başvuru gerçekleştirebilecektir. Başvuru dönemi sonuçlandıktan sonra detaylı program ve atölye içerikleri katılımcılara e-posta yoluyla iletilecektir. Katılımcılara atölyelere katkı sunacak akademisyenlerin tavsiye edeceği ve mümtaz şahsiyetlerin kıymetli eserlerini kapsayacak bir kitap seti hediye edilecektir.

Başvuru Şartları

  1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi başta olmak üzere, Ankara’da bulunan Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim gören 3. ve 4.sınıf öğrencisi olmak,
  2. Aynı alanlarda lisansüstü eğitim alan öğrenci veya yeni mezun olmak,
  3. Program alanlarına ilgi duymak, sebat ve gayret göstermek,
  4. Akademik anlamda başarı göstermek,
  5. Atölyelere katılım konusunda %75 oranında devam sağlamayı taahhüt etmek.

Akademi Mülkiye ile ilgili güncel duyurular için tıklayın.