Vakfımız,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ile mezunlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek amacıyla, belirli değerlerin yaşanması ve yaşatılması doğrultusunda bir araya gelmiş bulunan mezunlar tarafından 1991 yılında kurulmuştur. Vakfın adı Siyasal Bilgiler Mezunları Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Vakfı olup, kısaca “Siyasallılar Vakfı” olarak bilinmektedir. Vakfımızın amacı, vakıf üyesi olan ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan öğrenciler ile mezunlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmektir.

Bu amaç doğrultusunda kuruluşu sonrasında hem kamuda hem de özel sektörde çalışan mezunların üye olarak katılımıyla üye sayısı arttırılmış ve Vakıf Senedinde yer alan amaçları gerçekleştirmek için çalışmalara hız verilmiştir.

Nerede olursa olsun sorumluluk bilincine sahip, erdemli insanlar olma yolunda çaba gösteren ve bu ilkeler çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma gayreti vakfımızın temel amacıdır. Bu noktada faaliyetlerini sürdürürken irtibat kurmak isteyen diğer vakıf ve üniversite mezunlarıyla da yakın işbirliğine değer atfetmiş ve geniş katılımlı bir sinerji yakalamaya çalışılmıştır.

Mezuniyet sonrası hem kamuda hem de özel sektörde çalışma hayatına ilişkin hususların paylaşılması noktasında önemli işlevler gören vakfımız, mensupları arasında yakın bir işbirliği tesis etmek konusunda önemli mesafeler de almıştır. Üniversite yıllarında başlayıp mezuniyet sonrasına taşınan dostluğun kesintiye uğramaması için gezi, yemek ve diğer faaliyetlerle hem okuyan hem de mezun olan üyelerini kaynaştırmaya çalışmaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı olarak sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel konularda seminer, konferans, toplantı, panel, sempozyum, açık oturum gibi üyelere ve kamuoyuna açık etkinlikler düzenlemektedir.