Mustafa KARTOĞLU konferansı

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Sn Mustafa Kartoğlu, bu haftaki 19 Aralık Salı Konferansımızda
uluslararası algı yönetimi merkezlerinin ve baskı gruplarının genel dünya siyasetine ve özelde Türkiye
siyasetine olan etkilerinden bahsetti.
Bilgi havuzunun kontrolünü elinde bulunduran odakların kendi tezlerini meşrulaştırmak adına gerek
sosyal medyayı kullanarak gerekse yerel fahri yahut profesyonel birimleri üzerinden ülkeler
üzerindeki dizayn çabalarına dikkat çeken Kartoğlu, özelde Kudüs meselesi üzerinden yerel ve
uluslararası algı yönetimlerinden örnekler verdi.

Filistin Sorunu'na yönelik olarak da sebep-sonuç denkleminin iyi kurulmadığı takdirde, esas mağdur
olan Filistinlilerin yaşamak için açmak zorunda oldukları tünellerin "silah kaçakçılığı" gibi
gösterilebileceği örneğinden yola çıkarak şöyle dedi: "Gazze halkı neden tünel açmak zorunda
kalıyor? Evet, bu noktayı kaçırırsak algı operasyonuna maruz kaldığımız aşikardır."
Doyurucu güncel örnekler üzerinden sorularla açılan konu, katılımcıların yeni sorularla ayrıldıkları bir
geceye dönüştü.