SİYASALLILAR VAKFI YABANCI DİL TEŞVİK PROGRAMI

Kamu ve özel sektörde önemli görevler üstlenmeye namzet Ankara’da siyasal bilimler alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, akademik, sosyal ve kültürel alanda bilgi birikimlerini artırmayı hedefleyen Vakfımızca, Siyasallılar Vakfı Yabancı Dil Teşvik Programı oluşturulmuştur. Programın amacı, hedef kitlenin en az bir yabancı dili iyi düzeyde öğrenmesini teşvik etmek suretiyle, ülkemizin bu alandaki açığının kapatılmasına katkıda bulunmaktır.

Teşvik kapsamında yabancı dil bilgisi;

                        YDS-A düzeyinde olanlara                1.800,00-TL

                        YDS-B düzeyinde olanlara                1.200,00-TL

                        YDS-C düzeyinde olanlara                800,00-TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

PROGRAM ŞARTLARI

 1. Programa, 2019-2020 akademik yılında, Vakfımızdan burs alanlarla, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğrencileri başvurabilirler.
 2. Teşvik kapsamında ÖSYM tarafından yapılan Yabancıl Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu sınava eşdeğer olduğu ÖSYM tarafından belirlenen diğer sınavlar kabul edilecektir.
 3. Program kapsamında başvuran öğrencinin, yeterliliğini belgelediği dilin, anadili veya ülkesinde konuşulan resmi dillerden (uluslararası öğrenciler için) olmaması, ayrıca halihazırdaki eğitim dilinin (kısmi veya tamamen) belgelendirilen dilden olmaması gerekmektedir.
 4. Başvurular Siyasallılar Vakfına elden veya e-posta yoluyla (bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr) yapılacaktır. Başvuru esnasında YDS sonuç belgesinin yanısıra, bursiyer olmayan öğrenciler için Vakıftan temin edilecek formun ve öğrenci belgesinin de ibrazı zorunludur.
 5. Teşvik kapsamında kontenjanlar:
  1.  YDS-A                     30 kişi
  1. YDS-B                       20 kişi

olarak sınırlandırılmış olup, bursiyerler bu sınırlamalara tabi değidir. Bursiyerler için YDS-C’de teşvik kapsamındadır.

 • Başvurular Vakıf yetkili kurullarınca; Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında değerlendirilecektir. Değerlendirme esnasında öğrenciler ile yüzyüze görüşme de yapılabilir.
 • Başvuruların son tarihi 31.12.2020 tarihidir. Ancak kontenjana tabi başvurularda, kontenjanın daha erken bitmesi durumunda son başvuru tarihi daha erken de olabilir.
 • Değerlendirme sonucu başvurusu uygun görülen öğrencilere ödeme elden veya bildirilecek hesaba banka yoluyla yapılacaktır.