/YÖNETİM KURULUMUZ

YÖNETİM KURULUMUZ

YÖNETİM KURULU:

Başkan                       : İbrahim Hakkı POLAT

Başkan Yardımcısı    : Özcan Rıza YILDIZ

Genel Sekreter          : Ahmet Şevki ZENGİN

Muhasip Üye             : Aykut Ruşen USTAALİOĞLU

Üye                            : Ali KIRIT

 

 

YEDEK ÜYELER:

Recep BİÇER

Yılmaz DORUK

Fehmi ÇAKAR

Muhsin DERE

Fazlı YILDIRIM

 

 

DENETİM KURULU:

Yahya BABA

Habib Furkan DOĞAN