/YÖNETİM KURULUMUZ

YÖNETİM KURULUMUZ

YÖNETİM KURULU:

Başkan                         : İbrahim Hakkı POLAT

Başkan Yardımcısı   : Serdar GÜNDOĞAN

Genel Sekreter          : İsmail DEMİRYÜREK

Üye                                : Bekir GÜVEN

Üye                                : Ali ERDEM

YEDEK ÜYELER:

Ahmet AVŞAR

İbrahim Halil DERE

Aykut Ruşen USTAALİOĞLU

Hulusi GENÇ

İbrahim GÖKÇE

DENETİM KURULU:

Recep BİÇER

Mehmet SARI

Habib Furkan DOĞAN