Avrupa Birliği Ulusal Ajans tarafından desteklenmekte olan Projemizin amacı;

  • Türkiyeli gençler ve Bosnalı gençler arasında güçlü bir iletişim ağı kurmak,
  • Birlik, kardeşlik ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek,
  • Farklı ülkelerde farklı coğrafyaların kültürlerini yerinde tanımak ve tanıtmak,
  • Ortak tarih, ortak şuur ve ortak hedefleri olan gençleri bir araya getirmek,
  • Farklı ülkelerdeki gençler ile Türkiye gençleri arasında girişimcilik ruhunu geliştirmek,
  • Proje esnasında görüşme ve toplantılar yapılacak olan Bosnalı STK’lar ile dostluk kurarak değişik sosyal, eğitsel ve kültürel çalışmalarda da bir araya gelmek,
  • Projenin uygulanacağı ülkede Türkiye’ye olan bağlılığın ve Türkiye sevgisinin artırılmasını sağlamak,
  • Projede aktif rol alacak olan gençlerin yabancı dillerini kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaktı

Bu hedefler ve amaçlar kapsamında Vakfımızdan 25 üyemiz ve öğrencimizin katılımıyla Bosna’da, Bosna Türkiye Mezunları Derneği ile eğitim panelleri yapılacak, kültürel sergiler açılacak ve Bosna’da tarihi ve kültürel geziler düzenlenecektir.