Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Konferansı

5 Aralık Salı günü, Vakfımızın konuğu Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’di. Konumuz “Anayasa Mahkemesi ve Bireysel Başvuru” idi. Hem mezun hem de öğrenci katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, ülkemizde çok yeni olan hak arama yollarından biri bireysel başvuru ile ilgili bilgiler verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954 yılında taraf olmuş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını 1987’de, zorunlu yargılama yetkisini ise 1990 yılında kabul etmiştir. 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle de başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere, kanunların üzerinde bir değer atfedilmiştir. Temel haklarla ilgili “evrensel ölçütlere” atıf yapan değişikliklerin son halkasını ise, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılması oluşturmuştur.

Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmıştır. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, Anayasa’mızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir.

Bu doğrultuda mahkemeye şuana kadar yaklaşık 38.000 civarında bir başvuru yapıldığı imkanlar elverdiği ölçüde de dosyalar incelenerek karar verilmeye çalışılmaktadır. Bu yapılırken bir yandan diğer hukuk mercilerinin alanına girilmemeye çalışılmakta, diğer yandan kişi hak ve özgürlüklerin geniş anlamda uygulanmasına itina gösterilmektedir. Başvurular gerçekleştirilmesi sonrasında, öncelikle ön inceleme yapılmakta, burada başvuruyu kabul edip etmeme kararı verilmektedir. Kabul edilmesi durumunda ise ihlalin olup olmadığı kararlarda değerlendirilmektedir. Dosyasına göre özel değerlendirmeler yapıldığı gibi genel kuralları da içeren kararlar verebilmektedir. Daha önce verilmiş değişik kararlardan katılımcıların ilgisine çekecek konularda örneklerin de verildiği konferans soru cevaplarla sona erdi.
5 Aralık Salı günü, Vakfımızın konuğu Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’di. Konumuz “Anayasa Mahkemesi ve Bireysel Başvuru” idi. Hem mezun hem de öğrenci katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, ülkemizde çok yeni olan hak arama yollarından biri bireysel başvuru ile ilgili bilgiler verildi.